Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Publikationen

 • The Effects of Botulinum Toxin A on the Wound and Skin Graft Contraction. J Craniofac Surg. 2014 Aug 6
 • Using bilaterally fascioperichondrial flaps with a distal and a proximal base combined with conventional otoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jun
 • Untreated Median Cleft of The Lip in Advanced Age; Letter to Editor. Plastic and Reconstructive Surgery, February 2006
 • Maksillofasiyal Fraktürler 230 Olgunun Retrospektif Analizi , Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006;46(4)167-170
 • Complex Polysyndactyly- Case Report Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008;48(3)192-195
 • Bir Anjiokeratoma Korporis Diffusum Olgusu- Olgu Sunumu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;49(3)
 • Facial Reconstruction With Local Flaps- Retrospective Analysis of 139 Cases, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • The Effects of Different Harvesting Techniques, Adrenaline and Centrifuge On Fat Graft’s Survival, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Examination of Capsule Development on Alloderm Wrapped Silicone Implants After Radiotherapy, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Maxillofacial Fractures- Retrospective Analysis of 230 Patients, 5. Congress Of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Versatility of External Continuous Over and Over Suture in Prominent Ear Correction, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Our Experience with Perforator Flaps in Lower Extremities, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • The Effect of Application of Acellular Dermal Allograft (Alloderm) on Silicon Related Capsular Formation, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Injuries of The Hand Due to The Spiral Sewn Buffing Wheel: A Presentation of 60 Cases, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Deri Greft Kontraksiyonunda Botulinum Toxin-A’nın Etkinliğinin Araştırılması, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17- 20 Ekim 2007
 • Komplike Polisindaktili, 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi 19- 23 Mayıs 2004
 • Meme Subluksasyonu- Olgu Sunumu, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül 2005
 • Our Experince With Perforator Flaps in Lower Extremities: 10. International Course on Perforator Flaps, 6- 9 September 2006
 • Maksillofasiyal Fraktürlü 230 Hastanın Retrospektif Analizi, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Alt ve Üst Dudakta İnkomplet Median Yarık: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Aynı Hastada Yarık Damak ve Omfolosel Birlikteliği: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Damakta Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Nasal Glioma: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Bir Yarık Dudak Damak Vakasında Nasal Bölgede Postoperatif Diş Çıkması: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Spiral Taşa Bağlı El Yaralanmaları: 60 Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Yüzde Leiomyoma: Olgu Sunumu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Prominent Ear Onarımında Tecrübelerimiz, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Bir Boğulabilme Nedeni: Hipertrofik Meme, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Epidermoid Kist Duvarında Bazal Hücreli Karsinom, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20- 23 Eylül 2006
 • Nasal Glioma: A Case Report, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Omphalocele Associated With Cleft Palate: Case Report, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • SCC Coexiting With Rhinophyma: Case Report, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Thooth Eruption Thtough Nostril In Postoperative Period of A Cleft Palate Patient, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Pleomorphic Adenoma In The Palate: Case Report, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Reason For Suffocation: Hypertrophic Breast, 5. Congress of The Balkan Asssociation For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22- 26 May 2007
 • Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Oranının Düşürülmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan- 1 Mayıs 2010